Ако имате прашања или сакате да го контактирате огласувачот, Ве молиме исконактирајте ги директно преку информацијата дадена во огласот.
Како можеме да Ви помогнеме?