За нас

Homesearch.mk е основана во 2019 година во Струга, Северна Македонија. Платформата е онлајн од јануари 2022 година. Целта на homesearch.mk е да стане водечка дигитална компанија на пазарот за недвижностиво Северна Македонија, преку приближување на пнудата и побарувачката во секторот за недвижнини во една заедничка платформа.

Со помош на homesearch.mk секој, многу брзо и лесно, ќе ја најде својата вистинска понуда за имот. Силно веруваме дека со homesearch.mk можеме да ја зголемиме ефикасноста на целиот синџир на процеси, помеѓу понудата и побарувачката во секторот на пазарот за недвижности и истовремено ќе можеме да понудиме вредни инфромации за моменталната состојба на недвижности. Со homesearch.mk, е многу едноставно. Ние лоцираме, вие инвестирате!

Homesearch.mk има седиште во Струга, Северна Македонија. Поради географска локација, Струга е блиску меѓународниот „Аеродром Свети Апостол Павле“ во Охрид и главниот град на Северна Македонија, Скопје. Покрај тоа, ние цврсто веруваме дека Струга има голем потенцијал во ИТ-секторот, што е уште една причина зашто ја избравме Струга за седиште.